Oferta Drukuj Email

Usługi księgowe dla Spółek (wszystkie formy)

Księgi handlowe (pełna księgowość)

- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb CIT lub PIT i VAT,

- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,

- ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym CIT lub PIT, wyliczanie i sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji

Akapitpodatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K oraz informacji podsumowujących VAT-UE,

- udzielanie konsultacji rachunkowych,

- współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej,

- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,

- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

Akapitdla pracowników,

- sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku.

 

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów dla Działalności Gospodarczej

- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT,

- prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów,

- ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i

Akapitusług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE,

- udzielanie konsultacji rachunkowych,

- współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej,

- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,

- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

Akapitdla pracowników.

 

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

- bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,

- ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od

Akapittowarów i usług VAT-7 lub VAT-7K,

- sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,

- udzielanie konsultacji rachunkowych,

- współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej,

- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,

- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

Akapitdla pracowników.

 

Usługi kadrowo-płacowe

- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę,

- wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS,

- sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach

Akapitna podatek dochodowy PIT-11,

- kalkulacja wynagrodzeń,

- prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych.

 

Obsługa księgowa Wspólnot Mieszkaniowych

 

Oferta dla firm zarządzających nieruchomościami

- bieżące księgowanie wyciągów i faktur kosztowych,

- księgowanie przelewów bankowych,

- obsługa kadrowo-płacowa pracowników,

- rozliczanie kosztów mediów (wody i co),

- obsługa konta eksploatacyjnego i remontowego.

 

Rejestracja Spółek i Działalności Gospodarczej

- pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,

- Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej,

- ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- Urząd Statystyczny,

- Urząd Skarbowy,

- Zakład Ubezpieczeń.

 

Informacje kontaktowe

Krystyna Majewska

Telefon

tel. (22) 625 37 32

tel. (22) 699 71 28

kom. 608 304 087

guk@ksiegowa-warszawa.pl

guk.majewska@gmail.com

Facebook

Punkt

Nasz profil na Facebook'u

Facebook